Zápas ichtyosaurů

03 / 2016

animace pro Anthropos

společně s Michalem Maruškou - rozanimované malby Zdeňka Buriana.