Odněkud

02 / 2014

interaktivní objekt

Vychází z vybraných osobních deníkových záznamů, které zasahují do vývojového období dospívání . Krátké videosekvence vycházející z těchto deníků jsou po stisknutí spínače promítány na různé části objektu. Divák se může aktivně zapojit, a vytvořit si takto vlastní videokoláž.