Humanita shůry

11 / 2017

Výtvarný happening,.

Cílem práce je přinutit diváka na chvíli se zastavit během každodenního shonu a pokusit se zavzpomínat – zamyslet se nad hezkými věcmi, které kdysi jako dítě prožíval. Vycházím s přesvědčení, že každý jedinec si se sebou nese z tohoto období spoustu šťastných vzpomínek. Využívám momentu překvapení a formy daru, jako základního prostředku, jak udělat někoho šťastným. Účastník této akce, který nalezne krabičku s dárkem, obrdrží jednoduchý dárek v podobě předmětu, se kterým se dostává do styku v podstatě každý den a bude mít možnost se za pomoci QR kódu, který je umístěn uvnitř. Přemístit na webové stránky, kde bude ke zhlédnutí video vycházející z určité „šťastné“ chvíle, kterou – jak předpokládám – mohl každý z nás kdysi prožít.