Pomýjivost

07 / 2015

 
video smyčka
 
vzniklá na sympoziu Hotel Efemér ve Lhánicích na téma Pomíjivost.