Dokola kruhem

02 / 2014

video

Myšlenka, že lidská mysl je nesmrtelná a přechovává se na věky, dokud nedosáhneme osvícení. Existence se opakuje. Bytí se stává utrpením. Vše se opakuje. Vše je dokola.